Φυσικοί αριθμοί

Μαθηματικά (ΣΤ Δημοτικού) » Ηλεκτρονικό Βιβλίο » Μαθηματικά (ΣΤ Δημοτικού)

Με τους αριθμούς 0,1,2, & 3 σχηματίζω 6 φυσικούς αριθμούς και τους γράφω από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο!

13/09/13

Φυσικοί λέγονται οι αριθμοί που σχηματίζονται από την ακέραιη μονάδα, αρχίζουν από το μηδέν και φτάνουν στο άπειρο και εκφράζουν πλήθος, σειρά, θέση, τιμή μεγέθους κ.α.

Κάθε φυσικός  αριθμός έχει  ένα επόμενο  και  ένα προήγούμενο , εκτός από  το  μηδέν  που  έχει  μόνο  το  1 (ένα).

Προσθέτοντας σε κάθε αριθμό μια μονάδα, παίρνουμε τον αμέσως επόμενο(202+1=203).

Για τη γραφή τους χρησιμοποιούμε δέκα σύμβολα που λέγονται ψηφία:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Κάθε ψηφίο ανάλογα με τη θέση που έχει μέσα στον αριθμό,έχει διαφορετική αξία(Μ, Δ, Ε, …).

Οι αριθμοί ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων που έχουν, ονομάζονται:  μονοψήφιοι , διψήφιοι , τριψήφιοι , πολυψήφιοι

Τους πολυψήφιους αριθμούς, για να τους διαβάζουμε εύκολα, τους χωρίζουμε από τα δεξιά προς τα αριστερά, με τελεία, σε τριψήφια τμήματα.