Πηγές ενέργειας

 
 
Picture
Picture

 

 

Πηγές ενέργειας

Picture

 
Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για κάθε αλλαγή στη φύση,                                                                                                         για κάθε δραστηριότητά μας. Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε                                                                                                                       να διαχειριστούμε τον ενεργειακό πλούτο της Γης μετατρέποντας την ενέργεια                                                                                       στη μορφή που μας είναι κάθε φορά χρήσιμη.
Χρησιμοποιούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στη φύση                                                                                                                 ή που αποθηκεύουμε εμείς, σε διάφορες μορφές.                                                                                                                                             Αυτές τις «αποθήκες» τις ονομάζουμε συχνά και πηγές ενέργειας.

Picture
 
Picture
 
Picture
 
 

 
 
Picture
 
 
 

 

Πώς παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το νερό 

 

 
 

Πώς παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο

 

 
 

 

Πώς λειτουργεί ο ηλιακός θερμοσίφωνας 

 

 
 

 

πηγές ενέργειας   φωτογραφίες

Η ενέργεια και οι πηγές της   Βιβλίο (σε μορφή pdf), από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας