Φυσικά

Προσομοιώσεις πειραμάτων φυσικής   από το πανεπιστήμιο του Κολοράντο

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης –  Τα κεφάλαια που δεν θα αξιοποιηθούν.  

 
Φυσικές Επιστήμες ΣΤ΄ Δημοτικού

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Φύλλο Εργασίας 1: Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14)

Φύλλο Εργασίας 2: Πώς μελετάμε τον κόσμο γύρω μας (σελ. 15)

Φύλλο Εργασίας 3: Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή (σελ. 16-17)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φύλλο Εργασίας 4: Επεξεργασία του αργού πετρελαίου (σελ. 28-30)

Φύλλο Εργασίας 5: Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας (σελ. 31-32)

Φύλλο Εργασίας 6: Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 33-34)

Φύλλο Εργασίας 8: Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας (σελ. 37-38)

Φύλλο Εργασίας 10: Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας (σελ. 41-42)

Φύλλο Εργασίας 11: Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ:

Φύλλο Εργασίας 2: Η φωτοσύνθεση (σελ. 72-75)


Διαβάστε περισσότερα: https://www.alfavita.gr/old/7186#ixzz2gYNKZjeV
 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
Εικόνες από το διάστημα

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται υλικό που μπορεί να γίνει στην Στ' Δημοτικού στο μάθημα της Φυσικής, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα πειράματα που παρουσιάζονται είναι απλά και μπορούν να γίνουν εύκολα μέσα στην σχολική τάξη .tinanantsou.blogspot.gr/p/blog-page_4505.html