Προσθέσεις & αφαιρέσεις

Κάνε κλικ στο σύνδεσμο και κάνε επανάληψη και εξάσκηση στην πρόσθεση και αφαίρεση των δεκαδικών αριθμών.


ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


 

 

Τα Εκτάκια του 9ου Κιλκίς