Κεφάλαιο 7ο

 

Τέλεια διαίρεση

 

λέγεται η διαίρεση στην οποία το υπόλοιπο είναι 0. Όταν το υπόλοιπο δεν είναι 0, η διαίρεση λέγεται ατελής.
Η τέλεια διαίρεση είναι αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Σε μια τέλεια διαίρεση ο διαιρετέος είναι ίσος με το γινόμενο του διαιρέτη επί το πηλίκο.

Παράδειγμα: 24 : 8 =3 και 24= 8 Χ 3
Σε κάθε διαίρεση ο διαιρετέος είναι ίσος με το γινόμενο του διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο.

Παράδειγμα: 26 : 8 =3 και υπόλοιπο: 2 26= (8 Χ 3)+2


Για να διαιρέσουμε ένα φυσικό αριθμό με 10, 100 ή 1000, χωρίζουμε από το τέλος του αριθμού με υποδιαστολή ένα, δύο ή τρία ψηφία, ανάλογα με τα μηδενικά που έχει ο αριθμός.

Παράδειγμα: 26 : 10 =2,6

Παράδειγμα: 456 : 100 =4,56

Παράδειγμα: 35 : 1000 =0,035


Για να διαιρέσουμε ένα δεκαδικό αριθμό με 10, 100 ή 1000, μετακινούμε την υποδιαστολή αριστερά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει ο αριθμός. Αν δε φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνουμε μηδενικά.

Παράδειγμα: 3,6 : 10 =0,36

Παράδειγμα: 4,02 : 100 =0,0402

Παράδειγμα: 1,50 : 1000 =0,00150
Για να διαιρέσουμε έναν φυσικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 , γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος τόσα μηδενικά όσα έχει το 10, 100, 1000 .
Παράδειγμα: 26 : 0,1 =260

Παράδειγμα: 456 : 0,01 =45600

Παράδειγμα: 35 : 0,001 =35000
Για να διαιρέσουμε έναν δεκαδικό αριθμό με 0,1 ή 0,01 ή 0,001 , μετακινούμε την υποδιαστολή μία, δύο, τρεις θέσεις δεξιά.
Παράδειγμα: 3,78 : 0,1 =37,8

Παράδειγμα: 4,678 : 0,01 =467,8

Παράδειγμα: 3,5 : 0,001 =3500
Ένας αριθμός όταν διαιρείται με το 1 δίνει πηλίκο τον ίδιο τον αριθμό και υπόλοιπο 0 και όταν διαιρείται με τον εαυτό του δίνει πηλίκο 1 και υπόλοιπο 0.
Το 0 με όποιον αριθμό και αν διαιρεθεί δίνει πηλίκο 0.

Κανείς αριθμός δεν μπορεί να διαιρεθεί με το μηδέν.
Σε μια διαίρεση, αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε και τους δύο όρους με τον ίδιο αριθμό, το πηλίκο δεν αλλάζει.

Παράδειγμα: 30:6=5 και (30 Χ 3):(6 Χ3) = 90 :18 =5
 

 

Παιχνίδια
 

Κάνε σωστά τις διαιρέσεις και γίνε εσύ ο εκατομμυριούχος

Παιχνίδι Bingo