Ενότητα Β'

Ενότητα Β: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Picture
 
Περιεχόμενα ενότητας:

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453, σήμανε την υποδούλωση του ελληνικού κόσμου σε ξένους κυριάρχους για περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, το ελληνικό έθνος στηρίχθηκε κυρίως στην ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Διατήρησε, έτσι, την ιδιαιτερότητά του και διεκδίκησε την ελευθέρια του με τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821.

Λέξεις-Κλειδιά: Οθωμανική κυριαρχία, Λατινική κυριαρχία, Ελληνική Χερσόνησος, Κλέφτες, Αρματολοί, παροικίες, παραδουνάβιες ηγεμονίες, Ρήγας Βελεστινλής, Αδαμάντιος Κοραής, Σουλιώτες

 

Κοτζαμπάσηδες   Μερικές επί πλέον πληροφορίες, συν 2 κείμενα από το παλιό βιβλίο ("Οι προεστοί προστάτευαν τους ραγιάδες" - "Οι προεστοί καταπίεζαν τους ραγιάδες")

Η Ελληνική Επανάσταση   με τα μάτια των ζωγράφων της εποχής, από την ηλεκτρονική εφημερίδα "Αρκάδων Χρόνοι"

Ημερομηνίες της Επανάστασης του 1821   από το site της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρόδου

Η Συνθήκη του Λονδίνου και η Ελλάδα

Από τον Δίολκο ως την διώρυγα της Κορίνθου   Φωτογραφική αναδρομή από τον αρχαίο Δίολκο ως την σημερινή διώρυγα (video)

η πτώχευση του 1893   τον καιρό τού Χ. Τρικούπη

Οι πρόσφυγες του 1922 στην Ελλάδα   Μνήμες Μικρασίας (internet)

Τα σύνορα της Ελλάδας (1832 - 1948)   διαδραστικό (internet)