ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ: ά-κλιτες λέξεις (=δεν κλίνονται)

Φανερώνουν:

 

  • Τόπο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πού; ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Εδώ, εκεί, μέσα, έξω, πίσω, μπροστά, ψηλά, κοντά, πάνω, απέναντι, γύρω κ.α.
 
  • Τρόπο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πώς; ΤΡΟΠΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Έτσι, αλλιώς, μαζί, καλά, σαν, ξαφνικά, μονομιάς, ευτυχώς, ξεχωριστά κ.α. 
 
  • Χρόνο: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πότε; ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Τώρα, μετά, πρόσφατα, πάντα, κάποτε, πριν, απόψε αμέσως, συνεχώς κ.α.
 
  • Ποσό: -> για να τα βρούμε ρωτάμε πόσο; ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Τόσο, όσο, πολύ, λίγο, κάμποσο, εξίσου, αρκετά, καθόλου, περισσότερο κ.α.
 
  • Βεβαίωση: -> δηλώνουν βεβαίωση ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Ναι, βέβαια, ασφαλώς, μάλιστα, σωστά, αλήθεια κ.α.
 
  • Άρνηση: -> δηλώνουν άρνηση ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Όχι, δε(ν), μη (ν), όχι βέβαια κ.α.
 
  • Δισταγμό: -> δηλώνουν δισταγμό ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ
Ίσως, πιθανόν, άραγε, τάχα (τε), δήθεν κ.α.
 

1. ΤΟΠΙΚΆ

2. ΧΡΟΝΙΚΆ

3. ΤΡΟΠΙΚΆ
4. ΠΟΣΟΤΙΚΆ
5 ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΆ Κ.Ά.

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΆ

πού; (πούθε ;) πότε; πώς; πόσο ?

α) Βεβαιωτικά

ναι
μάλιστα
βέβαια
βεβαιότατα
ορισμένως
αλήθεια (αληθινά)
σωστά.


β) Διστακτικά

ίσως
τάχα (τάχατε)
δήθεν
πιθανόν
άραγε.


γ.) Αρνητικά

όχι
δε(ν) 
μη(ν)
όχι βέβαια

Β. ΑΌΡΙΣΤΑ

κάπου
πουθενά
αλλού
κάποτε
κάπου κάπου 
πότε πότε 
άλλοτε
κάπως
αλλιώς
αλλιώτικα
κάμποσο

Γ. ΔΕΙΚΤΙΚΆ

εδώ
«κει
αυτού
παντού
τότε
τώρα
ποτέ
έτσι
μαζί
τόσο

5. ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ

εκεί που
όπου
οπουδήποτε
τότε που
όποτε
οποτεδήποτε
όπως
καθώς 
ως 
σαν
όσο
οσοδήποτε

Ε. ΔΙΆΦΟΡΑ

(ε)πάνω
κάτω
καταγής 
μέσα
έξω
(ε)μπρός 
πίσω 
δεξιά
αριστερά
ψηλά
χαμηλά
πλάι
δίπλα
κοντά
μακριά
απέναντι
γύρω
ολόγυρα
μεταξύ
αναμεταξύ
ανάμεσα
πέρα
αντίπερα
βόρεια
νότια
ανατολικά
δυτικά
βορειοανατολικά
νοτιοανατολικά κτλ.
αμέσως
ευθύς
κιόλας
ήδη
πια
μόλις
ακόμη (ακόμα)
πάλι
ξανά
σνχνά 
συνήθως
ύστερα
έπειτα
κατόπιν
πρώτα
πριν
πρωτύτερα
νωρίς
αργά
γρήγορα
συνάμα 
αδιάκοπα 
έγκαιρα
χτες
προχτές
σήμερα
(ε)ψές
απόψε
αύριο
μεθαύριο
πέρ(υ)σι
πρόπερσι 
φέτος
του χρόνου κτλ.
καλά
κακά
σιγά
έξαφνα (άξαφνα ξαφνικά)
ίσια
ωραία
χωριστά
μόνο
μονάχα (μοναχά)
διαρκώς
μεμιάς
μονομιάς
επίσης
επικεφαλής
ιδίως
κυρίως
ειδεμή
του κάκου
τυχόν
καλώς
ακριβώς
εντελώς
ευτυχώς
εξής
ελληνικά
γαλλικά
χωριάτικα κτλ.
μόνο
πολύ
περισσότερο
πιο
λίγο
λιγάκι
λιγότερο
κομμάτι
αρκετά
σχεδόν
τουλάχιστο(ν)
πάνω κάτω
περίπου
καθόλου
διόλου
ολωσδιόλου
ολότελα
μάλλον
εξίσου
μόλις κτλ.

Πηγή : Σχολικό Βιβλίο Νεολληνικής Γραμματικής .

 


 

 

Δραστηριότητες:

  • Υπογραμμίζω τα επίθετα και τις μετοχές παθ.φωνής
  • Γράφω και γω για ένα παλιό αρχοντικό της πόλης μου