γραμματικά φαινόμενα

ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ

 
Με μία λέξη γράφονται:
 • τα αριθμητικά από το 13 έως το 19
 • οι αντωνυμίες: καθένας, καθεμία, καθένα, καθετί, κατιτί, οποιοσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε
 • τα άκλιτα: καθεξής, καθαυτό, απεναντίας, απευθείας, αφότου, εξαιτίας, εξαρχής, καταγής, μολαταύτα, ολωσδιόλου, προπάντων, υπόψη, κατεξοχήν, κατευθείαν, μεμιάς, εντωμεταξύ, επιμέρους, επιπλέον, επιτόπου, εφάπαξ, εφόσον κλπ
 • το εμπρόθετο άρθρο στο (σε + το)

 

ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ
 


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΟ
 

Όμοια τον τόπο μπορούμε να τον δηλώσουμε με διάφορες λέξεις, φράσεις, ή προτάσεις, όπως:


 • με προθέσεις
 • με επιρρήματα (τοπικά)ή επιρρηματικές φράσεις
 • με αιτιατικές
 • με αναφορικές προτάσεις που δείχνουν τόπο

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΟΠΩΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Κάποια ρήματα σχηματίζουν τους χρόνους, όπως στα αρχαία ελληνικά, όπως:

 • συμβαίνει - συνέβαινε - θα συμβεί - συνέβη - έχει συμβεί
 • αναδεικνύομαι - αναδεικνυόμουν - θα αναδειχθώ - αναδείχθηκα - έχω αναδειχθεί
 • συλλαμβάνομαι - συλλαμβανόμουν - θα συλληφθώ - συνελήφθη(γ' πρόσωπο) - έχω συλληφθεί
 • εισάγομαι - εισαγόμουν - θα εισαχθώ - εισήχθηκα & εισήχθη(γ΄ενικό) - έχω εισαχθεί

κλπ.