Το ανάγλυφο της γης

Ενδογενείς δυνάμεις (δηλαδή δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό της γης, όπως σεισμοί) και εξωγενείς δυνάμεις (που παρατηρούνται στην επιφάνειά της, όπως το νερό, η θερμοκρασία, ο αέρας, η ανθρώπινη δραστηριότητα κλπ.) μεταβάλουν συνεχώς τη μορφή του.

Τα διάφορα γεωμορφολογικά στοιχεία (βουνά, πεδιάδες, λίμνες, νησιά, κλπ) δημιουργούν το ανάγλυφο της γης. Το ανάγλυφο της γης χωρίζεται σε ηπειρωτικό και υποθαλλάσιο.
 

 

 

Η Γη "γεννήθηκε" πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε η επιφάνειά της μεταβάλλεται διαρκώς.
 
 
 
Η εξέλιξη της Γης σε ένα σπειροειδές διάγραμμα:


 
 

Α. Δείτε την Γη όπως ήταν πριν από 500, 200, 190, 135, 65 και 50 εκατομμύρια χρόνια.
ΚΛΙΚ στην εικόνα:

 
 

 

 

 Α. Δείτε την Γη όπως ήταν πριν από 500, 200, 190, 135, 65 και 50 εκατομμύρια χρόνια.ΚΛΙΚ στην εικόνα:
https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10627/extras/gstd12_gennesi-ipeiron/index.htm
 
 
Β. Εξερευνήστε τον παγκόσμιο χάρτη, με το ηπειρωτικό και υποθαλάσσιο ανάγλυφο της Γης.
Εντοπίστε το ψηλότερο και βαθύτερο σημείο της Γης, κάνοντας κλικ στο κόκκινο και μπλε σημάδι αντίστοιχα.
Αλλάξτε την μεγέθυνση του χάρτη με το "+" και "-" πάνω δεξιά.
ΚΛΙΚ στην εικόνα:
https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10627/extras/gstd12_w_map/index.html
 
Κάντε ΚΛΙΚ εδώκαι πληροφορηθείτε για τα διάφορα χαρακτηριστικά του βυθού
 
https://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10627/extras/gstd12_anaglyfo-ocean/index.html
 

external image peloponnesRelief.gif

Εικόνα 12.3: Tο υποθαλάσσιο ανάγλυφο της ΓηςFlash applet

Bρες το βαθύτερο και το υψηλότερο σημείο του πλανήτη

μας. Σε ποιο ανάγλυφο βρίσκεται το καθένα; Eντόπισέ τα

στο γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης σου. Google Api

 

 
Με τη χρήση του γεωμορφολογικού χάρτη βρείτε τα κύρια
στοιχεία του κατακόρυφου
και του οριζόντιου διαμελισμού της Πελοποννήσου. Χάρτης

 

Η Γη «γεννήθηκε» πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε η επιφάνειά της διαρκώς μεταβάλλεται. Αιτίες της μεταβολής είναι οι εξής: α) δυνάμεις που προέρχονται από το εσωτερικό της (ενδογενείς δυνάμεις) και εκδηλώνονται ως σεισμοί και ηφαίστεια, β) δυνάμεις που δρουν στην επιφάνειά της (εξωγενείς δυνάμεις) και οφείλονται στον άνεμο, στο νερό, στη διαφορά θερμοκρασίας και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Shockwave Applet (Video)

Η σημερινή μορφή της Γης, αποτέλεσμα της δράσης αυτών των δυνάμεων, παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών στοιχείων, δηλαδή: οροσειρών, πεδιάδων, λιμνών, ποταμών, νησιών, χερσονήσων, θαλάσσιων λεκανών, τάφρων κ.λπ. Τα γεωμορφολογικά αυτά στοιχεία διαμορφώνουν το σημερινό ανάγλυφο της Γης, που διακρίνεται σε ηπειρωτικό και υποθαλάσσιο.

Flash applet