Οι μεγάλες οροσειρές και οι μεγάλες πεδιάδες

Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες Παγκόσμιος χάρτης

Παρατηρήστε τον παγκόσμιο χάρτη, εντοπίστε και ονομάστε τις μεγαλύτερες οροσειρές και τις μεγαλύτερες πεδιάδες της Γης. Flash applet

Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική) Flash applet

Aν θέλεις, διάβασε κι αυτό... Flash applet

Κάνε κλικ στην εικόνα και ταξίδεψε στις σπουδαιότερες οροσειρές και τις πεδιάδες σε ελάχιστο χρόνο. 
Καλή επιτυχία!!!