Β Ενότητα

Picture
(κλικ για κατέβασμα και άνοιγμα ή αποθήκευση της παρουσίασης)
* Η διαδραστική παρουσίαση δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα PowerPoint 2010. Ανοίγει και με άλλα παρόμοια προγράμματα (πχ Openoffice), ενδέχεται όμως να παρουσιάζονται ασυμβατότητες. Επίσης ανοίγει με PowerPoint 2007, αλλά χωρίς ήχο και με κάποιες ασυμβατότητες. Το αρχείο δεν ανοίγει με παλιότερες εκδόσεις PowerPoint (γι' αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε το διπλανό αρχείο swf).

Μερικά ακτογραφικά στοιχεία
(διαδραστική εξάσκηση swf)


 

Τα 5 μεγαλύτερα νησιά του κόσμου
Οι μεγαλύτερες διώρυγες
Οι πιο γνωστοί πορθμοί

Picture

(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην εφαρμογή)

 

 

Επανάληψη στα κεφάλαια 7-11
(διαδραστικό κουίζ swf)

Picture
(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην εφαρμογή)

Επανάληψη στα κεφάλαια 12-17
(διαδραστικό κουίζ swf)

Picture(κλικ στην εικόνα για μετάβαση στην εφαρμογή)