Το σκιάχτρο

 
  • Τι είναι τα σκιάχτρα; ΚΛΙΚ  • Για ποιο λόγο κατασκευάζονται; Το σκιάχτρο του ποιήματος του βιβλίου μας κάνει σωστά τη δουλειά του; Γιατί;
  •  

 

  Τι δηλαδή, από τα χαρακτηριστικά του σκιάχτρου του βιβλίου μας, δε διαθέτει;

  • Είναι δυνατό ένα σκιάχτρο να διαθέτει αισθήματα, όπως και οι άνθρωποι; Πώς λέγεται αυτό το σχήμα λόγου; Υπογράμμισε τις φράσεις του ποιήματος , όπου το σκιάχτρο εμφανίζεται σαν άνθρωπος

 
 

Έκφραση - Δραστηριότητα (email)
  • Ποιες οι διαφορές ενός χιονάνθρωπου και ενός σκιάχτρου;
  • Τι όμοια χαρακτηριστικά είχε ο χιονάνθρωπος της ταινίας με το σκιάχτρο του ποιήματος;
  • Προσπάθησε να γράψεις ένα ποίημα, για το χιονάνθρωπο που είδες.